Trzon pieca grzewczego – wykonanie wyłożenia ceramicznego

Schemat pracy pieca przemysłowego – wizualizacja 1

Schemat pracy pieca przemysłowego – wizualizacja 2