Przedsiębiorstwo Budowy i Modernizacji Pieców EM-Term
ul. Mrozowa 20a
30-969 Kraków,

 

Telefon: 012/684-21-68
Telefon/Faks: 012/684-21-67

 

Zarząd: em-term@idsl.pl
Sekretariat: em-term@wp.pl